De geschiedenis van de Sudoku is een intrigerend onderwerp voor de fans van het spel. Uitgaande van de naam “Sudoku” denken veel mensen dat het spel uit Japan komt. Dit puzzelspel werd echter het eerst gezien en gespeeld in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voordat het Japan bereikte.

Sudoku werd het eerst gepubliceerd door Dell Magazine in New York, laat in de jaren 70 van de vorige eeuw. Dell Magazine is gespecialiseerd in logica en puzzels en heeft de puzzel oorspronkelijk geplaatst onder de titel “Number Place” (Plek van het Cijfer).

De Amerikaanse versie van deze puzzel is volgens sommigen toe te schrijven aan Walter Mackey, een van de puzzelontwerpers van Dell Magazine. Anderen geloven echter dat Howard Garns de verantwoordelijke is. Dhr. Garns is een 74-jarige gepensioneerde architect en als freelance ontwerper van puzzels verbonden aan Dell Magazine. Zijn invloed op de puzzel word volgens sommigen verklaart door zijn aanwezigheid in de lijst van medewerkers in ieder nummer van Dell waarin een Sudoku voorkwam.

Het spel bereikte Japan toen de Japanners een exemplaar van Dell Magazine in handen kregen en het spel naar een wat andere vorm vertaalden. Su betekent cijfer, en Doku betekent enkel vlak. In 1984 werd Sudoku door uitgever Nikoli in Japan geïntroduceerd. Sindsdien verscheen de puzzel in dagbladen en tijdschriften in Japan. In 1986 was het spel inmiddels zo populair dat twee verschillende versies werden geïntroduceerd. Deze versies werden in diverse Japanse publicaties geplaatst. Nog niet zo lang geleden kwam ook de mogelijkheid tot online spel op, en nu kan het spel in diverse varianten via het internet worden gespeeld.